Melco Buda DOO

termovizija.com

Novosti

Uvoznik i distributer

Ovlašćeni uvoznik i distributer termovizijske opreme NEC Avio i Irysis je preduzeće Melco Buda DOO 

www.melcobuda.co.rs

Poverenje su nam ukazali

Naše modele koriste velika imena kao što su:

 • NIS-Naftagas
 • TENT Obrenovac
 • EMS Beograd
 • Beogradske elektrane
 • Elektrodistrbucija Podgorica
 • Elektrodistrbucija RS
 • Institut za Prevenciju NS
 • ED Centar
 • Šećerane
 • Fabrika stočne hrane "Gebi"
 • Hidroelektrane Piva Crna Gora
 • i mnogo drugih firmi...

Primeri

Prezentacija AVIO(NEC) termovizijskih modela kod EMS-a

Prezentacija AVIO(NEC) termovizijskih modela kod EMS-a Prezentacija AVIO(NEC) termovizijskih modela kod EMS-a Prezentacija AVIO(NEC) termovizijskih modela kod EMS-a Prezentacija AVIO(NEC) termovizijskih modela kod EMS-a
Prezentacija AVIO(NEC) termovizijskih modela kod EMS-a Prezentacija AVIO(NEC) termovizijskih modela kod EMS-a Prezentacija AVIO(NEC) termovizijskih modela kod EMS-a Prezentacija AVIO(NEC) termovizijskih modela kod EMS-a
Prezentacija AVIO(NEC) termovizijskih modela kod EMS-a Prezentacija AVIO(NEC) termovizijskih modela kod EMS-a

Održana je konferencija Evropskih Avio (Nec) distributera u januaru 2013 Minhenu (Nemačka) gde su izložene nove smernice razvoja novih modela Avio

Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama

Agencija za Energetiku Novi Sad - obuka korisnika

Agencija za Energetiku Novi Sad - obuka korisnika Agencija za Energetiku Novi Sad - obuka korisnika Agencija za Energetiku Novi Sad - obuka korisnika Agencija za Energetiku Novi Sad - obuka korisnika
Primeri snimanja termovizijskim kamerama EE Zavrsna konferencija EE Zavrsna konferencija EE Zavrsna konferencija
EE Zavrsna konferencija

Energetska efikasnost objekata

Galerija slika

Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama
Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama
Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama
Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama
Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama
Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama
Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama
Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama
Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama
Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama
Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama
Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama Primeri snimanja termovizijskim kamerama

Agencija za Energetiku Novi Sad - obuka korisnika

Agencija za Energetiku Novi Sad - obuka korisnika Agencija za Energetiku Novi Sad - obuka korisnika Agencija za Energetiku Novi Sad - obuka korisnika Agencija za Energetiku Novi Sad - obuka korisnika
Primeri snimanja termovizijskim kamerama EE Zavrsna konferencija EE Zavrsna konferencija EE Zavrsna konferencija
EE Zavrsna konferencija

Posetite...

Melco Buda

Kyoritsu

Hioki instrumenti